?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 林觉民《与M》_三坊七؜官方|站 Ф|Ф

林觉民《与M?

发布旉Q?012-08-29 来源Q三坊七?/span> ~辑Q三坊七h史研I览Q?i id="viewCount">-?/span>
 

意映卿卿如晤Q吾今以此书与汝永别矣!吾作此书Ӟ是世中一人;汝看此书Ӟ向ַ成ؓ阴间一鬹{吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔Q又恐汝不察吾衷Q谓向ֿ舍汝而死Q谓吾不知汝之不Ʋ吾MQ故遂忍悲ؓ汝言之?/span>

吾至爱汝Q即此爱汝一念,使吾勇于死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;焉地腥云,满街狼犬Q称心快意,几家能彀Q司马春衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老以及h之老,q吾qg及h之幼”。吾充吾爱汝之心Q助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死Q不汝也。汝体吾此心Q于啼泣之余Q亦以天下h为念Q当亦乐牺牲吾n与汝w之利Qؓ天下永福也。汝其勿Ԍ

汝忆否?四五q前某夕Q吾语曎ͼ“与其向օMQ毋宁汝先吾而死。”汝初闻a而怒,后经向֩解,虽不谓吾a为是Q而亦无辞相答。吾之意盖谓以汝之弱Q必不能失吾之Ԍ向օȝ苦与汝,向ֿ不忍Q故宁请汝先死,吾担悲也。嗟夫!谁知向֍先汝而死乎?各真不能忘汝也Q回忆后街之屋,入门I廊Q过前后厅,又三四折有小厅,厅旁一室,为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后,H外疏梅{月影,依稀掩映Q吾与汝q肩携手Q低低切切,何事不语Q何情不诉?及今思之Q空余泪痕。又回忆六七q前Q吾之逃家复归也,汝泣告我Q“望今后有远行,必先告妾Q妾愉K君行。”吾亦既许汝矣。前十余日回Ӟx乘便以此行之事语汝,及与汝相对,又不能启口,且以汝之有n也;更恐不胜Ԍ故惟日日呼酒买醉。嗟夫!当时余心之悲Q盖不能以寸Ş容之?/span>

吾诚愿与汝相守以死,W以今日事势观之Q天灑֏以死Q盗贼可以死Q瓜分之日可以死Q奸官污吏虐民可以死Q吾辈处今日之中国,国中无地无时不可以死。到那时使吾眼睁睁看汝死Q或使汝眼睁睁看我死Q吾能之乎?抑汝能之乎?卛_不死Q而离散不相见Q徒使两地眼成穿而骨化石Q试问古今来几曾见破镜能重圆Q则较死为尤苦也Q将奈之何?今日吾与汝幸双健。天下h之不当死而死Q与不愿而离者,不可数计Q钟情如我辈者,能忍之乎Q此吾所以敢率性就M汝也。吾今死无余憾,国事成不成,自有同志者在。依新已五岁Q{眼成人,汝其善抚之,使其肖我。汝腹中之物Q吾疑其女也Q女必象汝,向ֿ甚慰。或又是P则亦教其以父志ؓ志,则我d有二意z在也。甚q,甚幸Q吾家后日当甚Q无所苦,清净q日而已?/span>

吾今与汝无言矣,向ֱ九泉之下遥闻汝哭壎ͼ当哭相和也。吾qx不信有鬼Q今则又望其真有。今人又a心电感应有道Q吾亦望其言是实。则吾之死,各依依傍汝也Q汝不必以无侣悲Q?/span>

向^生未以吾所志语汝,是吾不是处;然语之,又恐汝日日ؓ吾担忧。吾牺牲百死而不辞,而汝担忧,的的非吾所忍。吾爱汝臻I所以ؓ汝谋者惟恐未。汝q而偶我,又何不幸而生今日之中国?向ֹ而得汝,又何不幸而生今日之中国?卒不忍独善其w。嗟夫!巄情长Q所未尽者尚有万千,汝可以模拟得之。吾今不能见汝矣Q汝不能舍吾Q其时时于梦中得我乎Q一恸!辛亥三月二十六夜四鼓Q意z手书?/span>

家中诸母皆通文Q有不解处,望请其指教,当尽吾意为幸?/span>

评论?
我来说两句:

只有注册用户才能提交评论Q您q未d!d?a href="/User/Register?BackUrl=http%3A%2F%2Fsfqx.discountsg.net%2FArticle%2FDetail%2F8254%3FPageNo%3D1">注册

© 2012 州市三坊七L理委员会、福州市三坊七؜保护开发有限公?版权所?br /> 本网由八方电子科技有限公司提供技术支?闽ICP?5007588?br /> 使用IE7.0以上版本览?
Ф pk10ƻ Сʵü ʱʱ ˹˹ٷվ ֶ˶° ôֻ׬ ٿС˫(ٿС) pk10ʷ¼ Ф׼һ